poniedziałek, 21 października 2013

SQL JOIN wyjaśnienie

Wrzucam, bo bardzo ciekawie zaprezentowano SQL JOINS - jeden obrazek i wyjaśnia wszystko ;)

środa, 9 października 2013

SQL - avg po id z dwóch tabel

Piszę, bo jak zawsze o tym zapomnę ;)
select ma wyciągać dane uśredniane dla dane id  z dwóch tabel.

select a.id_mac, a.id, a.ip,avg(a.ping), avg(a.sila),avg(a.jakosc) from wynik AS a  INNER JOIN mac_list AS b ON a.id_mac = b.id group by a.id_mac;