czwartek, 5 września 2013

Jak zabić wiele procesów?

kill -9 `ps -ef | grep nazwa_procesu | grep -v grep | awk '{print $2}'`