środa, 7 listopada 2018

Hardening firefox

[about:config]
privacy.firstparty.isolate = true
privacy.resistFingerprint = true
privacy.trackingprotection.enabled = true
privacy.donottrackheader.enabled = true
privacy.donottrackheader.value = 1
browser.cache.disk.enable = false
browser.cache.disk.filesystem_reported = 1
browser.cache.disk.smart_size.first_run = false
browser.cache.disk.cache_ssl = false
browser.cache.disk.frecency_experiment = 2
browser.cache.offline.enable = false
browser.safebrowsing.malware.enabled = false
browser.safebrowsing.phishing.enabled = false
browser.send_pings = false
browser.sessionstore.max_tabs_undo = 0
browser.urlbar.speculativeConnect.enabled = false
browser.sessionstore.privacy_level = 2
browser.privatebrowsing.autostart = true
browser.safebrowsing.appRepURL = (empty)
dom.battery.enabled = false
dom.event.clipboardevents.enabled = true
dom.indexedDB.enabled = false
dom.storage.enabled = false
geo.enabled = false
geo.wifi.uri = (empty)
media.navigator.enabled = false
network.cookie.cookieBehavior = 1
network.cookie.lifetimePolicy = 2
network.http.referer.trimmingPolicy = 2
network.http.referer.XOriginPolicy = 2
network.http.referer.XOriginTrimmingPolicy = 2
network.prefetch-next = false
network.http.referer.spoofSource = true
network.dns.disablePrefetch = true
network.IDN_show_punycode = true
webgl.disabled = true
beacon.enabled = false
media.video_stats.enabled = false
media.peerconnection.enabled = false
media.peerconnection.dtmf.enabled = false
media.peerconnection.ice.default_address_only = true
media.peerconnection.ice.no_host = true
media.peerconnection.identity.enabled = false
media.peerconnection.simulcast = false
media.peerconnection.turn.disable = true
media.peerconnection.use_document_iceservers = false
media.peerconnection.video.enabled = false
media.peerconnection.video.vp9_enabled = false
security.ssl3.rsa_aes_128_sha = false
security.ssl3.rsa_aes_256_sha = false
security.ssl3.rsa_des_ede3_sha = false
general.useragent.site_specific_overrides = true


Plugins:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-everywhere/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/canvasblocker/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/privacy-badger17/ Check your browser's properties with:

https://check.torproject.org/
https://ip-check.info/?lang=en
https://ipleak.net/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Proszę zostaw swój komentarz w celu dopowiedzenia tego czego ja nie wiedziałem lub wywołania ciekawej dyskusji. Wprowadziłem moderowanie komentarzy ze względu na dużą popularność bloga wśród różnych SEO botów :)