piątek, 8 lutego 2013

Sharepoint Fundation 2013 RevertToSelfAllowed

$bcsServiceApp = Get-SPServiceApplication | where {$_ -match "Business Data Connectivity Service"} $bcsServiceApp.RevertToSelfAllowed = $true; $bcsServiceApp.Update();

http://zimmergren.net/technical/sp-2010-bcs-problem-with-authenticationmode-and-reverttoself

I to tyle w temacie zewnętrznej bazy danych w SharePoint Fundation 2013 - czyli jeśli komuś nie będzie działała taka zewnętrzna baza danych to w shellu SharePointa wklepcie powyższe polecenie ;)